İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Emin Net Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İSG politikamız, ISO 45001:2018 standardı kapsamında, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlar. Çalışanlarımızın aktif katılımı ve katkıları ile iş kazaları ve meslek hastalığı risklerini en aza indirmeyi hedefleriz.

İSG Politikamızın Temel İlkeleri

  • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek, belirlenen riskleri azaltmak ve tehlikeleri ortadan kaldırmak
  • Kazaları, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla gerekli tüm önlemleri almak ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak
  • Güvensiz çalışmalar ve davranışlar konusunda tüm paydaşların sorumluluğu olduğu bilincini inşa etmek
  • Potansiyel tehlikeleri ve acil durumları saptayarak, riske dönüşmelerini önlemek ve karşılaşılacak olası durumlara karşı hazırlıklı olmak
  • Yönetim Sistemleri’nin etkinliğini artırmak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek
  • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin İSG süreçlerine aktif katılımını sürekli kılmak
  • Kurduğumuz sistemin uygunluğunu belirli periyotlarda denetlemek, sürekli iyileştirmek ve ilgili tüm taraflara açık tutmak
  • Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma koşullarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmek
  • Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı desteklemek ve yasal mevzuatlarla uyumlu çalışmak

İSG Taahhüdümüz

EminNet olarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği politikamız, çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve bu ortamı sürekli iyileştirmek için gereken tüm tedbirleri almayı içerir. Bu doğrultuda, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirme prensibini benimsemekte ve uygulamaktayız.

İSG politikamız çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerimizi profesyonel iş yeri güvenliği ve iş yeri hekimliği sözleşmeleri ile desteklemekteyiz. Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için gerekli tüm önlemleri almayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.